Geschillencommissie

Informatie Zorgverzekeraars 2023

Aanschaf van haarwerk met een medische verklaring* wordt door uw verzekeraar vergoed. De hoogte van dit bedrag hangt uiteraard af van de verzekering die je hebt afgesloten. De basisvergoeding 2023 bedraagt €454,50 maximaal met aftrek van het eigen risico.

* Medische verklaring: de medische verklaring, daar wordt mee bedoeld de verklaring/diagnose van de huisarts of specialist. Dit is een formulier van de arts waarop vermeld staat wat de medische oorzaak is van het haarverlies. Dit kan zijn de verklaring van bijvoorbeeld: alopecia areata, alopecia androgentica, alopecia totalis, chemotherapie of een andere medische oorzaak. De vermelding 'haarverlies' of 'vervanging laatste verstrekking' is niet voldoende om een haarwerk te kunnen declareren.

Ben je aanvullend verzekerd, dan kan je wellicht een hogere vergoeding krijgen. Deze informatie staat in de polisvoorwaarden of informeer tijdig bij je zorgverzekeraar.

Lees goed de polisvoorwaarden van je verzekering door. Elk jaar worden de voorwaarden gewijzigd. Controleer goed of dit gevolgen heeft voor de vergoeding van je haarwerk.

Check de Zorgwijzer voor de dekking van de diverse verzekeringen, of klik op de box hieronder:


Gecontracteerd zorgaanbieder

Natuurlijke Haarwerken is een gecontracteerd zorgaanbieder voor alle zorgverzekeraars. Hierdoor krijg je het volledige vergoedingsbedrag uitgekeerd en hoef je niet eerst toestemming voor levering van een nieuw haarwerk aan te vragen bij jouw zorgverzekeraar. Je kan dus met een verklaring van je behandelend arts gelijk een afspraak bij ons maken.

Tijdens het informatieve intakegesprek maken wij van de verklaring en van jouw zorgpas een kopie zodat dit aan een nieuw dossier kan worden toegevoegd. Met deze documenten, kunnen we de uiteindelijke factuur rechtstreeks indienen bij jouw verzekeraar en zal er dus geen aanbetaling vereist zijn.

We regelen dus van begin tot eind de hele declaratie van het door jou gekozen haarwerk. Natuurlijke Haarwerken ontzorgt!